Katalog_ISZOP_2017.jpg

Sve baze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u jedinstvenom katalogu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izdala je publikaciju „Katalog Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode 2017; Sustavi Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u 2017. godini“, koja daje pregled i opis svih postojećih baza, rješenja i servisa Agencije. Radi se o prvom katalogu koji obuhvaća i sustave Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i sustave Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).

26.7.2017.

Sprjecavanje_nastanka_otpada.jpg

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula Portal za sprječavanje nastanka otpada

U sklopu projekta „Plan razvoja sustava za sprječavanje nastanka otpada te informiranja i razmjene dobre prakse“ Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula je Portal za sprječavanje nastanka otpada i time pravovremeno ispunila jednu od pripadajućih joj obveza slijedom Akcijskog plana implementacije Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

13.7.2017.

Closing_event_ROO_IG.JPG

Svečano zatvoren Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša“

Danas je službeno zatvoren Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ koji je provela Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) u suradnji s Austrijskom agencijom za okoliš uz potporu stručnjaka iz Austrije, Njemačke i Francuske.

5.7.2017.

2017_WDCD.jpg

17. lipnja - Svjetski dan suzbijanja dezertifikacije

Dezertifikacija je proces oštećenja zemljišta koji se događa širom svijeta kao posljedica ljudskih djelovanja i klimatskih promjena.

16.6.2017.

20170602_094952.jpg

HAOP aktivno sudjelovao na međunarodnoj konferenciji o zaštiti okoliša "Kružno gospodarstvo u urbanim sredinama"

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i ove je godine bila pokrovitelj međunarodne konferencije o zaštiti okoliša "Kružno gospodarstvo u urbanim sredinama" koja se, u organizaciji časopisa Tehnoeko, održala u Poreču od 31. svibnja do 2. lipnja.

6.6.2017.

OND_2017.jpg

Publikacijom "Okoliš na dlanu" i ove godine obilježen Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježen je danas u Parku prirode Medvednica gdje je sedamdesetak volontera, uz pomoć djelatnika Hrvatskih šuma, zasadilo 500 sadnica divljih trešanja, hrasta kitnjaka i obične bukve. Također, čistio se park i uklanjao bagrem koji, zbog svojih invazivnih svojstava, otežava rast i razvoj autohtonih vrsta. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zaštite okoliša je „Povežimo ljude s prirodom“, a zemlja domaćin je Kanada.

6.6.2017.

Antonela_Bilicic.jpg

EEA objavila Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2016-tu godinu – Hrvatska na šestom mjestu

Europska agencija za okoliš (EEA) predstavila je Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2016-tu godinu. Izvješće sadrži cjeloviti pregled kakvoće voda i mora u državama članicama EU te Albaniji i Švicarskoj. Predstavljeno izvješće može poslužiti i kao dobar izvor informacija za plaže na kojima se i u 2017. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

24.5.2017.

Copernicus_novosti.jpg

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu aktivno sudjeluje u programu Copernicus

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) sklopila je s Europskom agencijom za okoliš (EEA) okvirni ugovor, u vrijednosti 165.000 Eura, za implementaciju Copernicus servisa motrenja zemljišta za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

22.5.2017.

Uredba_o_komunalnom_2017.jpg

Podaci o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu

Za potrebe izračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (sukladno stavku 8. članka 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila je prikaz podataka o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu.

17.5.2017.

ENVI_portal.jpg

ENVI sustav - novi sustav Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

ENVI sustav je centralizirani središnji sustav koji preuzima, objedinjuje i na standardiziran način prezentira i dijeli informacije svih podsustava Informacijskog sustava zaštite okoliša. Glavna poveznica informacija sustava je lokacija - preko adresa obveznika, imena administrativnih jedinica ili ostalih vrsta geografskih imena preko koje se uspostavlja prostorno obilježje i povezuje s ostalim podacima dostupnim javnosti.

4.4.2017.

OPSO_2016.jpg

Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj, 2016.

Potreba za pouzdanim podacima i informacijama o okolišu i prirodi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini sve je izraženija. Također je sve intenzivnija njihova razmjena i korištenje u različite svrhe i od strane brojnih dionika: donositelja odluka, znanstvenika, stručnjaka i šire javnosti.

23.12.2016.

  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  • European Environment Agency
  • circ@
  • Portal EMAS